Procedure

Nieuwe (NE) Ún ervaren ondernemers (HE) kunnen deelnemen.

Nieuwe ondernemers reizen naar een ander EU-land om enige tijd te werken in het kleine of middelgrote bedrijf van een ervaren ondernemer. Organisaties die als tussenpersoon optreden, koppelen de nieuwe ondernemers aan de gast-ondernemers.

Voorbereiding

Nieuwe ondernemers (NE) worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen bij de lokale contactpersoon of direct via Registraties . Uit deze aanvraag moet de motivatie en geschiktheid blijken om in dit uitwisselingsprogramma te participeren.

De aanvraag dient te omvatten (zie handleiding NE):

Elk voorstel wordt beoordeeld op basis van de relevantie middels onderstaande criteria:

De geselecteerde jonge ondernemer wordt op een aanmeldingslijst geplaatst in volgorde van score op bovenstaande criteria. Het profiel wordt opgeslagen in de data base van het co÷rdinerend bureau dat nauw samenwerkt met de Europese Commissie. Vervolgens vindt een matching plaats met een buitenlandse ondernemer rekening houdend met behoeften en ranking.

Ervaren ondernemers (HE) worden uitgenodigd contact op te nemen via info@erasmus-entrepreneurs.nl of direct via registraties. Meer informatie is te vinden in handleiding HE.

Heeft u nog vragen, klik op FAQ